Canan Koca

Tek bir sonuç gösteriliyor

Prof.Dr. Canan Koca, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Kadınların spora katılımı ve spor alanında toplumsal cinsiyet konularında bilimsel projeler yürütmüş, uluslararası yayınevleri tarafından basılan dergilerde makaleler, kitap/kitap bölümleri yazmıştır. 2016 yılında Brezilya Juiz da Fora Üniversitesi tarafından basılan Inspiring women in Asian countries isimli İngilizce kitabın editörlüğünü yapmıştır. Canan Koca, spor ve toplumsal cinsiyet alanında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar sebebiyle 2006 yılında International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) Genç Araştırmacı Ödülü; 2011 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) Genç Bilimciler Ödül Programı tarafından Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü; 2013 yılında, Üç Kuşak Kadının (Annanne, anne ve torun) Fiziksel Aktiviteye Katılımının Sosyoekolojik Model ve Feminist Kültürel Çalışmalar Yaklaşımıyla İncelenmesi isimli araştırma pro- jesiyle Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Toplumsal Cinsiyet Araştırma Ödülü almıştır.
2009 yılından günümüze International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IAPESGW) yönetim kurulu üyesi olarak uluslararası kadın ve spor politikalarının geliştirilmesine katkı yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin ilk kadın ve spor sivil toplum kuruluşu olan Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak Türkiye’de kadınların ve kız çocuklarının spora katılımları konusunda politikalar geliştirmektedir.